Avond 2017

De Avond is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

In 2017 vindt de Avond van Wetenschap & Maatschappij plaats op maandag 9 oktober.
Het gastheer- of gastvrouwschap wordt jaarlijks wisselend bekleed door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken.

Tijdens het diner presenteren Nederlandse topwetenschappers prikkelende (vraag)stellingen over de laatste stand van zaken op hun vakgebied. De tafelgenoten gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de stellingen. De dialogen die op deze manier ontstaan tussen topwetenschappers en toppers uit andere sectoren van de maatschappij, bieden over en weer inspiratie, en verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke en technologische innovaties structureel bijdragen aan een beter functionerende maatschappij.

Op de Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt sinds 2005 ook de Huibregtsenprijs uitgereikt aan een wetenschapper die onderzoek heeft verricht dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat duidelijk zicht biedt op een maatschappelijke toepassing.

foto Ridderzaal

VOORGAANDE JAREN

OVER DE PRIJS