Avond van W&M 2020

Het zijn vreemde en in vele opzichten lastige tijden voor ons allen. De beperkende maatregelen waar vrijwel iedereen in deze tijd wel mee te maken heeft gekregen, hebben onder andere tot gevolg dat we de eenentwintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, die gepland stond op maandag 5 oktober 2020, dit jaar jammer genoeg niet op de gebruikelijke manier kunnen vieren. De omstandigheden hebben geleid tot het besluit om ernaar te streven om de Avond in 2021 weer in volle glorie te organiseren, maar dit jaar alleen een digitale prijsuitreiking van de Huibregtsenprijs en de Irispenning te organiseren.

Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in het Hodshon Huis in Haarlem in aanwezigheid van het bestuur en de twee jury's, en zal live gestreamed worden voor relaties van de Avond van W&M.
De livestream vindt plaats op maandag 5 oktober, van 17.30 uur – 18.30 uur.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. We staan er in het dagelijks leven niet altijd bij stil, maar achter elke knop, achter elke vooruitgang zit wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laten we zien hoe wetenschappelijke kennis, innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneren waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

foto Ridderzaal

R1590154

 

 

 

 

FILM: AVOND 2019
IN DRIE MINUTEN

 

VOORGAANDE JAREN
(ARCHIEF)

AVOND VAN W&M
2019