Avond 2019

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. We staan er in het dagelijks leven niet altijd bij stil, maar achter elke knop, achter elke vooruitgang zit wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laten we zien hoe wetenschappelijke innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneerden waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij vindt dit jaar plaats op maandag 7 oktober 2019. De Avond wordt geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, als gastvrouw van deze Avond. De juryvoorzitter van de Irispenning, prof. dr. Madeleine de Cock Buning, leest het juryrapport voor, waarna de eerste Irispenning wordt uitgereikt door de minister. Auteur Nelleke Noordervliet houdt dit jaar de Erelezing. Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, die samen het kunstenaarscollectief Studio Drift vormen, geven een beeldende presentatie van hun werk. Tot slot van het programma worden de zes voor de Huibregtsenprijs genomineerde projecten gepresenteerd, waarna juryvoorzitter prof. dr. ir. Wim van Saarloos, president van de KNAW, de winnaar bekendmaakt. De onderzoeksleider van het bekroonde project ontvangt de prijs uit handen van de minister.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

foto Ridderzaal

INFORMATIE OVER
HUIBREGTSENPRIJS 2019

INFORMATIE OVER
IRISPENNING 2019

VOORGAANDE JAREN
(ARCHIEF)