Jury Huibregtsenprijs

  

Prof. dr. ir. Wim van Saarloos, voorzitter
president KNAW

Prof. dr. Pearl Dykstra
hoogleraar Empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Tijs Goldschmidt
schrijver en evolutiebioloog

Prof. dr. Philip Scheltens
hoogleraar Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc

Prof. dr. Ineke Sluiter
vicepresident KNAW

Prof. dr. ir. Ionica Smeets
hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden

Prof. dr. Detlef van Vuuren
hoogleraar Integrale Beoordelingen Mondiale Milieuproblemen UU