Studiemateriaal / tafelgesprekken

FILM: AVOND 2018
IN DRIE MINUTEN

 

Op deze pagina vindt u het studiemateriaal dat door een aantal tafelwetenschappers van de Avond van W&M is vertrekt, naar aanleiding van de tafelgesprekken die zij hebben gevoerd op de Avond van W&M (8 oktober 2018).

 

Tafel 2
Carmen van Vilsteren & Deedee Kommers
studiemateriaal tafel 2
Aan tafel 2 werd gesteld: “Liefde is een medicijn, maar dat medicijn is nog niet te koop”. Dat is gebleken uit onderzoek van de TU Eindhoven in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum. 


Tafel 3
Barbara Vis & Mariken van der Velden
> studiemateriaal tafel 3
Wij hebben een stuk geschreven voor het Politicologen-blog Stuk Rood Vlees. Het stuk is gebaseerd op de presentatie in de Ridderzaal.
> studiemateriaal tafel 3
Een recent artikel over het gebruik van vuistregels door politieke elites - geen onderwerp dat expliciet aan bod is gekomen tijdens de avond, maar wel raakt aan de tafeldiscussies. 


Tafel 6
Fieke van der Lecq & Gosse Alserda
> studiemateriaal tafel 6


Tafel 7
Masi Mohammadi & Kim Hamers
> studiemateriaal tafel 7
Dit document geeft een beeld van de projecten die vanuit de leerstoel Smart Architectural Technologies van de TU/e lopen.
> studiemateriaal tafel 7
Een journal paper (geaccepteerd) over de evolutie van woonvormen voor ouderen in Nederland.


Tafel 8
Isabel Arends & Morten van Schie
> studiemateriaal tafel 8
Eén van onze publicaties over het enzym waar we het tijdens onze introductie voornamelijk over hebben gehad.
> studiemateriaal tafel 8
Een link naar een interview met Frances Arnold, de nobelprijswinnares voor de scheikunde dit jaar, over haar werk in het evolueren van enzymen.
> studiemateriaal tafel 8
Een stuk over de uitreiking van de nobelprijs aan Frances Arnold.


Tafel 11
Annelies Huygen & Sanne Akerboom
> studiemateriaal tafel 11
Bij TNO hebben we onlangs een discussiepaper uitgebracht: lekker warm zonder aardgas, waarin deze problematiek juist voor niet-specialisten wordt belicht.


Tafel 13
Maurice Crul & Ismintha Walddring
> studiemateriaal tafel 13
Een artikel over superdiversiteit.


Tafel 14
Lotte Jensen & Adriaan Duiveman
> studiemateriaal tafel 14
De website van het onderzoeksproject Dealing with Disasters.
> studiemateriaal tafel 14
Een artikel op de academische weblog Over de muur over leiderschap in (natuur)rampsituaties, geschreven door de promovendi binnen het onderzoeksproject Dealing with Disasters.
> studiemateriaal tafel 14
Artikel van universiteitskrant Vox over prof. Lotte Jensens oratie Wij tegen het water.


Tafel 15
Roeland Merks & Koen Schakenraad
> studiemateriaal tafel 15
Artikel over ons werk uit Quest.
studiemateriaal tafel 15
Artikel over ons werk uit Eureka!, een blad van de Faculty of Science van de Universiteit Leiden. 
studiemateriaal tafel 15
Artikel uit de Groene Amsterdammer over computermodellen in de Biologie.
studiemateriaal tafel 15 (Swanson)
studiemateriaal tafel 15 (Moffitt Cancer Center)
Er kwam bij de tweede ronde een vraag over bestaande klinische toepassingen van inzichten uit de wiskunde. Zie hiervoor Kristin Swanson of werk van Moffitt Cancer Center.


Tafel 17
Serge Dumoulin & Jelle van Dijk
> studiemateriaal tafel 17
> studiemateriaal tafel 17


Tafel 20
Renske Keizer & Lisa van der Storm
> studiemateriaal tafel 20
In het artikel wordt er onder andere vader-kind en moeder-kind interacties vergeleken, de situaties en omgeving waarin deze interacties het meest of minst effectief zijn en wat dit mogelijk betekent voor de ontwikkeling van kinderen.


Tafel 21
Eelco de Koning & Nathalie Groen
> studiemateriaal tafel 21
Een publicatie van Kennislink. Alweer van een aantal jaar geleden maar qua inhoud nog actueel.


Tafel 22
Paquita Pérez Salgado & Ronald Venn
> studiemateriaal tafel 22
Een populair wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het Nederlandse vakblad Milieu (4 blz.).
> studiemateiraal tafel 22
Een artikel voor degenen die  het volledige wetenschappelijke artikel willen lezen (Engelstalig, 15 blz.).


Tafel 23
Ad Vingerhoets & Nancy Hoevenaar
> studiemateriaal tafel 23
> studiemateriaal tafel 23


Tafel 25
Joost Stronkhorst & Jildou Schotanus
> studiemateriaal tafel 25

 

FOTO'S AVOND VAN W&M 2018