Over de stichting

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de maatschappij wordt nog steeds door velen onderschat, en wetenschappelijk onderbouwde standpunten spelen te vaak een ondergeschikte rol in het maatschappelijk debat.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag. In verband met de verbouwing van het Binnenhof vindt de bijeenkomst vanaf 2021 tijdelijk plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de minister van Economische Zaken wisselen elkaar jaarlijks af als gastheer van de Avond van W&M.

Het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij bestaat uit prominente vertegenwoordigers van verschillende geledingen in de maatschappij.