Avond van W&M 2021

Op maandag 4 oktober 2021 vond de tweeëntwintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Op deze Avond werd de Irispenning 2021 uitgereikt aan Marion Koopmans. Bovendien maakte juryvoorzitter Ineke Sluiter (president KNAW) bekend dat de Huibregtsenprijs 2021 werd gewonnen door Sandjai Bhulai en Rob van der Mei voor Wiskunde voor een veiliger en gezonder Nederland. Demissionair minister ingrid van Engelshoven reikte beide prijzen uit. Eerder op de Avond hield zij een bevlogen speech over vertrouwen in de wetenschap versus vertrouwen in de politiek.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel: laten zien hoe wetenschappelijke kennis, innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en Maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in Den Haag. Tot vorig jaar vonden de bijeenkomsten altijd plaats in de Ridderzaal. Dat is de komende jaren helaas niet mogelijk in verband met de verbouwing van het Binnenhof, maar de Nieuwe Kerk is een statig, sfeervol alternatief.

Een belangrijke rol tijdens de Avond is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneren waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving. De genodigden krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

foto winnaar HP2021