Winnaars / Voorgaande jaren

Op de Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt sinds 2005 de Huibregtsenprijs uitgereikt. Hieronder vindt u de winnaars van de voorgaande jaren.

Winnaar 2020

prof. dr. dr. Johan Hoorn en prof. dr. Elly Konijn

hebben de Huibregtsenprijs 2020 gewonnen met 'Alice – een elektromechanisch kleinkind dat eenzaamheid verdrijft'. Dit wetenschappelijke én maatschappelijke project aan de Vrije Universiteit berust op een indrukwekkende combinatie van disciplinaire expertises en roept diepe vragen op over mogelijke relaties tussen mens en machine, maar ook over empathie en moreel redeneren. Alice is het product van team science, dat de maatschappelijke discussie over sociale robotica stimuleert met inzet van citizen science en inwerking op politiek en bedrijfsleven. Diepe fundamentele vragen, een hoogst relevante toepassing en briljante wetenschapscommunicatie: Johan Hoorn en Elly Konijn verdienen de Huibregtsenprijs.
> naar genomineerden 2020

Winnaar 2019

prof. dr. Carla Hollak 

heeft de Huibregtsenprijs 2019 gewonnen met haar onderzoeksproject 'Medicijn voor de maatschappij'. Samen met ziekenhuisapotheker Marleen Kemper bedacht Hollak om het middel via ‘magistrale bereiding’ (dat wil zeggen: in de eigen apotheek) tegen een fractie van de kosten en in samenwerking met zorgverzekeraars beschikbaar te maken voor patiënten. Patiënten en familie, hun behandelaars, de zorgverzekeraars, het Nederlandse publiek, alle media en zelfs de minister zijn positief – het is nu echt tijd dat de onzinnige praktijk van buitenproportionele medicijnprijzen doorbroken wordt. 
> naar genomineerden 2019

Winnaar 2018

prof. dr. Detlef van Vuuren 

heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen met zijn onderzoeksproject 'IMAGE – scenario’s om klimaatverandering in kaart te brengen en om opties voor klimaatbeleid te verkennen’. Zijn onderzoek was voorgedragen door het Planbureau voor de Leefomgeving.
> naar genomineerden 2018

 

Winnaar 2017

Prof. dr. Jolanda de Vries

Jolanda de Vries is hoogleraar Translationele Tumorimmunologie aan de Radboud Universiteit en Radboud UMC Nijmegen. Zij onderzoekt de rol van dendritische cellen in de afweer tegen verschillende vormen van kanker en de effectiviteit van dendritische celtherapie. Binnen haar groep wordt momenteel de medische beeldvorming met behulp van nanodeeltjes verder uitgewerkt.
> naar genomineerden 2017

 

Winnaar 2016

Prof. dr. R. Hanson

Ronald Hanson is Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar bij QuTech en het Kavli Instituut van de TU Delft. Hij onderzoekt kwantumfysische processen en hun toepassing in bijvoorbeeld kwantumcomputers en een kwantuminternet. In een baanbrekend, zeer precies experiment creëerde hij twee qubits in speciaal geprepareerde diamantkristallen die op 1300 meter afstand van elkaar onverminderd instantaan reageerden op elkaar. Hansons pionierende technieken liggen aan de basis van een revolutie in onze omgang met data en maken een perfect beveiligd kwantuminternet mogelijk.
> naar genomineerden 2016 (programmaboekje)

 

Winnaar 2015

Prof. dr. C.A. van Blitterswijk

Universiteitshoogleraar Clemens van Blitterswijk is directeur van MERLN Instituut en hoofd van de afdeling Complex Tissue Regeneration aan de Universiteit Maastricht. Het multidisciplinaire team van Van Blitterswijk werkt sinds de jaren negentig met grote vasthoudendheid aan het verbeteren van botimplantaten. De experimentele aanpak heeft geleid tot relevante klinische studies en een nieuwe generatie botvullers, die slim gebruikmaakt van het zelfherstellend vermogen van de mens.
> naar genomineerden 2015

Winnaar 2014

Prof. dr. J.J.P. Kastelein, AMC/Universiteit van Amsterdam

John Kastelein ontwikkelde een effectieve gentherapie en legde vervolgens een reis van 26 jaar af om zijn therapie geregistreerd te krijgen. Met de eerste gen-therapieregistratie ter wereld is de weg gebaand voor genbehandeling van uiteenlopende erfelijke aandoeningen. Het bedrijf dat de gentherapie samen met Kastelein heeft helpen ontwikkelen, heeft zich gevestigd in Nederland, wat een belangrijke bijdrage betekent aan de Nederlandse kenniseconomie.
> naar genomineerden 2014 (programmaboekje)

Winnaar 2013

Prof. dr. R. Fouchier, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek van Ron Fouchier richt zich op virus-pandemieën en bedreigingen uit het verleden en heden. Hoe springen virussen over van dieren naar mensen? Hoe evolueren virussen in de nieuwe gastheer? Waarom veroorzaken sommige virussen ernstige ziekte? Door zijn onderzoek hoopt Fouchier dat pandemieën in de toekomst te voorkomen zijn, of hun impact tenminste beperkt kan worden. De originele experimenten van Fouchier leiden tot beter begrip van ontstaan en verspreiding van nieuwe vogelgriepvarianten, en roepen de intrigerende vraag op in hoeverre kennis van gevaren ook 'gevaarlijke' kennis is.
> naar genomineerden 2013

Winnaar 2012

Prof. dr. B.P.F. Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen

Digitale beveiliging betreft een zeer actueel onderzoeksgebied met evidente maatschappelijke relevantie. Het onderzoek van Bart Jacobs heeft een gunstige invloed op politieke besluitvorming en is vernieuwend in de vindingrijke manier waarop wiskunde tastbaar wordt gemaakt. Jacobs weet de media, de politiek en de industrie te bespelen, en laat overtuigend zien hoe digitale beveiliging verbeterd kan worden. Hier komen wetenschap en maatschappij echt dicht bij elkaar.
> naar genomineerden 2012

Winnaar 2011

Prof. dr. R.C.M.E. Engels, Radboud Universiteit Nijmegen

Het onderzoek 'De beginfasen van verslaving bij adolescenten' combineert op voorbeeldige wijze verschillende bio-psycho-sociaalwetenschappelijke disciplines met reeds gebleken maatschappelijke praktijkrelevantie. De betekenis is mede zo groot omdat hier een wetenschappelijk fundament wordt gelegd voor wat men misschien wel dácht maar niet wíst. Dat de wetenschap in het project van Rutger Engels succesvol verbindingen aangaat met instellingen in de zorg waarbij veel media-aandacht voor de onderzoeksuitkomsten wordt gegenereerd verdient alle lof.
>  naar genomineerden 2011

Winnaar 2010

Prof. dr. N.G.A.M. Roymans, Vrije Universiteit Amsterdam

Met het bekroonde Zuid-Nederland Project richt Nico Roymans zich op het verkrijgen van een samenhangend beeld van het cultuurlandschap in opeenvolgende historische perioden. Daarenboven zoekt zijn team naar mogelijkheden om de oude patronen en structuren een plaats te geven in het landschap van de toekomst. Hiermee wordt niet alleen behoud van herkenbaarheid nagestreefd, maar ook de overlevering van een landschappelijk verhaal, onder andere door de organisatie van allerlei publieksactiviteiten.
> naar genomineerden 2010

Winnaar 2009

Prof. dr. E.A. Crone, Universiteit Leiden

Eveline Crone ontving de prijs voor haar baanbrekende onderzoek naar kinder- en adolescentenhersenen. Onder de titel Puberhersenen eindelijk gefileerd richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van het jeugdige brein en op de oorzaken van bijvoorbeeld risicogedrag en wisselingen in sociale relaties bij jongeren. Het maatschappelijk belang van dit onderwerp blijkt onder meer uit de belangstelling vanuit het onderwijsveld voor Crones expertise en uit de brede belangstelling voor haar boek Het puberende brein (2008).
> naar genomineerden 2009

Winnaar 2008

Prof. dr. Th.H.M. Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen

Het onderzoek van Theo Rasing maakt het mogelijk om de opslag van digitale gegevens op een harde schijf 10.000 maal sneller te laten verlopen. Op de harde schijf van een computer wordt informatie opgeslagen in magnetische gebiedjes, die worden aangebracht met een elektromagneet. Theo Rasing is er met zijn groep in geslaagd de magnetisatie van elektronen met behulp van gepolariseerd licht om te draaien. Deze omschakeling kan in minder dan een miljoenste van een miljoenste van een seconde gebeuren. Met deze doorbraak is het in principe mogelijk om de opslag van digitale gegevens op een harde schijf tienduizend maal sneller te laten verlopen.
> naar genomineerden 2008

Winnaar 2007

Prof. dr. J.K.L. Denollet, Universiteit van Tilburg

Johan Denollet ontving de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de rol van psychologische factoren bij de revalidatie en prognose van hart- en vaatziekten. Johan Denollet heeft ontdekt dat somberende types die slecht genezen vaak dezelfde persoonlijkheidskenmerken vertonen. Hij stelt dat mensen met deze 'type D'-persoonlijkheid (D van distressed) extra aandacht en zorg nodig hebben. Het zijn mensen die zich snel druk maken over dingen, maar die gevoelens niet uiten uit angst voor de reacties van anderen. Type-D mensen blijken slechter te herstellen van een hartinfarct of hartoperatie. 25 tot 30% van de hartpatiënten heeft een type-D persoonlijkheid.
> naar genomineerden 2007

Winnaar 2006

Prof. dr. C.J.M. Melief, Universiteit Leiden

Met zijn groep heeft Kees Melief een vaccin kunnen ontwikkelen dat is gebaseerd op zogeheten cellulaire immuniteit (immuunrespons op basis van afweercellen die een besmette cel kunnen doden). Nieuw is ook dat het vaccin gebruikt kan worden wanneer er al sprake is van de aanwezigheid van kwaadaardige cellen in de baarmoederhals. Het is aangetoond dat dit vaccin veilig is en inderdaad werkzaam is bij patiënten met baarmoederhalskanker.
naar genomineerden 2006

Winnaar 2005

Prof. dr. H. Clevers, Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

De groep van Hans Clevers ontving de prijs voor de ontdekking van een nieuwe signaalroute, waarvan darmkankercellen afhankelijk zijn voor hun groei en dus voor de tumorvorming. Tevens ontdekten zij dat deze signaalroute geremd kan worden met een reeds bestaand geneesmiddel (ontworpen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer) maar in onbruik geraakt door ongewenste bijwerkingen in de darm.