Over de prijs

Op de twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, vanavond in de Ridderzaal in Den Haag, heeft prof. dr. C. Hollak de Huibregtsenprijs 2019 gekregen voor haar onderzoeksproject ‘Medicijn voor de maatschappij’.

huibregtsenprijs 2019

Carla Hollak is internist in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en sinds 2010 hoogleraar Metabole Ziekten. Zij is een voorvechter van meer en beter onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek door de academie. Sommige van haar patiënten hebben de zeldzame ziekte CTX. De prijs van het medicijn dat voor hen van levensbelang is, is in de afgelopen jaren vijf keer zo hoog geworden, zonder dat er iets aan het medicijn is veranderd.

Samen met ziekenhuisapotheker Marleen Kemper bedacht Hollak om het middel via ‘magistrale bereiding’ (dat wil zeggen: in de eigen apotheek) tegen een fractie van de kosten en in samenwerking met zorgverzekeraars beschikbaar te maken voor patiënten. Patiënten en familie, hun behandelaars, de zorgverzekeraars, het Nederlandse publiek, alle media en zelfs de minister zijn positief – het is nu echt tijd dat de onzinnige praktijk van buitenproportionele medicijnprijzen doorbroken wordt. De jury roemt de moed van Hollak om de nek uit te steken, en vindt het project een voorbeeld van wetenschappelijk activisme in de beste zin des woords, ver buiten de wetenschappelijke comfortzone.

Voor het juryrapport klik hier.

De prijsuitreiking vond plaats op de twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, maandag 7 oktober 2019 in de Ridderzaal. Carla Hollak ontving een cheque ter waarde van € 25.000 en een bronzen sculptuur van kunstenaar Wil van der Laan uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Lorentz Center in Leiden biedt de winnaar van de Huibregtsenprijs een workshop aan.

De zes genomineerden, in alfabetische volgorde, zijn:

1. Prof. dr. Bas Bloem
Een beter leven voor mensen met Parkinson
Voorgedragen door Radboud universitair medisch centrum

2. Prof. dr. Carla Hollak
Medicijn voor de maatschappij
Voorgedragen door Amsterdam UMC, locatie AMC

3. Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe
Investeringen in een duurzame arbeidsmarkt
Voorgedragen door Universiteit Utrecht

4. Prof. dr. Onno van Schayck
Voorkomen is beter dan genezen - Preventieakkoord
Voorgedragen door Maastricht UMC+

5. Prof. dr. Pauline Westerman
De uitbesteding van het recht
Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen

6. Prof. dr. Cisca Wijmenga
Micro-organismen in onze darmen: fundamenteel nieuwe kennis over oorzaak en gevolg van type-2 diabetes opent de weg naar nieuwe diagnostiek, preventie en behandeling
Voorgedragen door Universitair Medisch Centrum Groningen

Klik hier voor een uitgebreid JURYRAPPORT.

Huibregtsenprijs
De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij en vernoemd naar ir. Wouter Huibregtsen. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is met duidelijk maatschappelijke relevantie. De vakjury is benoemd door het bestuur van de Stichting. In 2019 was de jury als volgt samengesteld:

Prof. dr. ir. Wim van Saarloos - voorzitter president KNAW
Prof. dr. Pearl Dykstra - Hoogleraar Empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Tijs Goldschmidt - schrijver en evolutiebioloog
Prof. dr. Philip Scheltens - hoogleraar Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc
Prof. dr. Ineke Sluiter - vicepresident KNAW
Prof. dr. ir. Ionica Smeets - hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
Prof. dr. Detlef van Vuuren - hoogleraar Mondiale milieuproblemen Universiteit Utrecht

Drs. Roderick Hageman, van Verstegen & Stigter culturele projecten, was jurysecretaris.

Jaarlijks worden minimaal vier en maximaal zes projecten genomineerd, waarvan er uiteindelijk één wordt bekroond met de Huibregtsenprijs. De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan, een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten, en een workshop, aangeboden door het Lorentz Center in Leiden.

Meer informatie is te verkrijgen bij de jurysecretaris Roderick Hageman, 06-15352662 of r.hageman@verstegenstigter.nl.

R1590034.jpg

FILM: UITREIKING
HUIBREGTSENPRIJS 2019

 

Reglement Huibregtsenprijs

Jury
Huibregtsenprijs