Over de prijs

Sinds 2005 wordt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij de Huibregtsenprijs uitgereikt aan een wetenschapper die onderzoek heeft verricht dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat duidelijk zicht biedt op een maatschappelijke toepassing.

Jaarlijks worden minimaal vier en maximaal zes projecten genomineerd, waarvan er uiteindelijk één wordt bekroond met de Huibregtsenprijs. De prijs bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan, een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten, en een workshop, aangeboden door het Lorentz Center in Leiden. Van de genomineerde projecten wordt door de NTR een film gemaakt die op de Avond wordt vertoond.

Alle publieke organisaties voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden uitgenodigd voordrachten in te sturen voor de Huibregtsenprijs 2019. De lijst van aangeschreven universiteiten, UMC’s, koepelorganisaties, onderzoekscholen en instituten vindt u hier. Elke aangeschreven instelling kan maximaal twee voordrachten doen: maximaal één op het gebied van de exacte, technische, medische of natuurwetenschappen en maximaal één op het terrein van de sociale of geesteswetenschappen. In het geval dat een instelling een kandidaat wil voordragen van wie bekend is dat hij of zij ook een aanstelling heeft aan een andere instelling, adviseren wij de betrokken instellingen om de voordracht onderling af te stemmen. (Wanneer één van beide instellingen deze kandidaat voordraagt voor de prijs, krijgt de tweede instelling gelegenheid om een andere kandidaat op hetzelfde terrein voor te dragen.)

De inzendcriteria vindt u in het reglement. Bij iedere voordracht moet een voor een breed publiek toegankelijke, Nederlandstalige beschrijving van het onderzoeksproject worden gevoegd. De tekst mag niet langer zijn dan duizend woorden. Verhelderend beeldmateriaal (in de vorm van foto's, grafieken, tekeningen etc.) is welkom, mits het betrekking heeft op de wetenschappelijke inhoud van het project. Ten slotte vragen wij een beknopt curriculum vitae (maximaal 1 A4) van de onderzoeksleider.

Voordrachten dienen uiterlijk 15 april 2019 in ons bezit te zijn. U kunt uw voordracht(en) digitaal sturen naar het jurysecretariaat van de Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij: huibregtsenprijs@verstegenstigter.nl.
De inzenders ontvangen eind juni bericht of hun ingediende projectvoorstel is genomineerd voor de Huibregtsenprijs. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij, op maandag 7 oktober 2019.

Meer informatie is te verkrijgen bij de jurysecretaris Roderick Hageman, 06-15352662 of r.hageman@verstegenstigter.nl.

Reglement Huibregtsenprijs

Jury
Huibregtsenprijs