Avond W&M 2020

De eenentwintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij, maandag 5 oktober 2020, concentreerde zich dit jaar op de uitreiking van de Huibregtsenprijs en de Irispenning. De bijeenkomst vond op 5 oktober plaats bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in het Hodshon Huis, Haarlem, in aanwezigheid van een noodgedwongen beperkt gezelschap, en werd live gestreamd voor relaties van de Avond van W&M. Via een liveverbinding sprak staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de genodigden en kijkers toe, waarna de Irispenning 2020 werd uitgereikt aan Lowlands Science door Louise Gunning-Schepers (juryvoorzitter Irispenning). De tweede helft van het programma bestond uit een film over de genomineerden voor de Huibregtsenprijs, waarna Ineke Sluiter (juryvoorzitter Huibregtsenprijs) bekendmaakte dat prof. dr. dr. Johan Joorn en prof. dr. Elly Konijn van de Vrije Universiteit Amsterdam met hun project 'Alice - een elektromechanisch kleinkind dat eenzaamheid verdrijft' de winnaar zijn van de Huibregtsenprijs 2020.

De livestream is hier terug te zien.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. We staan er in het dagelijks leven niet altijd bij stil, maar achter elke knop, achter elke vooruitgang zit wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laten we zien hoe wetenschappelijke kennis, innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneren waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

Huibregtsenprijs 2020

De Huibregtsenprijs 2020 gaat naar ‘Alice – een elektromechanisch kleinkind dat eenzaamheid verdrijft’ van prof. dr. dr. Johan Hoorn en prof. dr. Elly Konijn.

Het onderzoek van Johan Hoorn en Elly Konijn, beiden verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, richt zich op sociale robotica, specifiek op de psychologische processen van robotgebruikers en de vertaling daarvan in kunstmatig intelligente systemen. 
 
In een vergrijzende samenleving is sociale eenzaamheid een groot probleem. Johan Hoorn en Elly Konijn hebben daarom Alice ontwikkeld, een robotmeisje dat helpt om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Dit wetenschappelijke én maatschappelijke project aan de Vrije Universiteit berust op een indrukwekkende combinatie van disciplinaire expertises en roept diepe vragen op over mogelijke relaties tussen mens en machine, maar ook over empathie en moreel redeneren. Alice is het product van team science, dat de maatschappelijke discussie over sociale robotica stimuleert met inzet van citizen science en inwerking op politiek en bedrijfsleven. Diepe fundamentele vragen, een hoogst relevante toepassing en briljante wetenschapscommunicatie: Johan Hoorn en Elly Konijn verdienen de Huibregtsenprijs.

Achtergrondinformatie

De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij en vernoemd naar ir. Wouter Huibregtsen. De prijs is bestemd voor een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk kwaliteit en vernieuwing combineert met een bijzondere maatschappelijke meerwaarde of outreach. De vakjury is benoemd door het bestuur van de Stichting.

Alle publieke organisaties voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland worden uitgenodigd voordrachten in te sturen. De jury selecteert hieruit minimaal vier en maximaal zes projecten, waarvan er uiteindelijk één wordt bekroond met de Huibregtsenprijs. De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan, een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten, en een workshop, aangeboden door het Lorentz Center in Leiden.

Meer informatie is te verkrijgen bij de jurysecretaris Roderick Hageman, 06-15352662 of r.hageman@verstegenstigter.nl.

foto Hoorn en Konijn
foto Mona

VOORGAANDE JAREN
(ARCHIEF)

AVOND VAN W&M
2019