Avond W&M 2019

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. We staan er in het dagelijks leven niet altijd bij stil, maar achter elke knop, achter elke vooruitgang zit wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laten we zien hoe wetenschappelijke innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneerden waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gingen. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten kregen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De twintigste Avond van Wetenschap & Maatschappij vond plaats op maandag 7 oktober 2019. De Avond werd geopend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, als gastvrouw van deze Avond (filmregistratie). De juryvoorzitter van de Irispenning, prof. dr. Madeleine de Cock Buning, las het juryrapport voor, waarna de eerste Irispenning werd uitgereikt door de minister aan Robbert Dijkgraaf (filmregistratie). Auteur Nelleke Noordervliet hield dit jaar de Erelezing (filmregistratie). Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, die samen het kunstenaarscollectief Studio Drift vormen, gaven een beeldende presentatie van hun werk (filmregistratie). Tot slot van het programma werden de zes voor de Huibregtsenprijs genomineerde projecten gepresenteerd, waarna juryvoorzitter prof. dr. ir. Wim van Saarloos, president van de KNAW, bekend maakte dat prof. dr. Carla Hollak de Huibregtsenprijs 2019 wint voor haar onderzoeksproject ‘Medicijn voor de maatschappij’ (filmregistratie).

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

FOTO'S AVOND VAN W&M 2019

STUDIEMATERIAAL
TAFELGESPREKKEN 2019

 

R1580883.jpg

FILM: ERELEZING 2019

 

R1590034.jpg

FILM: UITREIKING
HUIBREGTSENPRIJS 2019

 

R1590154

 

 

 

 

FILM: AVOND 2019
IN DRIE MINUTEN

 

R1580811.jpg

FILM: UITREIKING
IRISPENNING 2019