Avond 2018

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag.

Initiatieven als het Weekend van de Wetenschap, de tv-colleges van DWDD University en de Universiteit van Nederland op internet dragen in belangrijke mate bij aan de popularisering van wetenschap. We staan er in het dagelijks leven niet altijd bij stil, maar achter elke knop, achter elke vooruitgang zit wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van Wetenschap & Maatschappij laten we zien hoe wetenschappelijke innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag.

Een belangrijke rol is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneerden waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving.
De gasten krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

Op de Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt sinds 2005 ook de Huibregtsenprijs uitgereikt aan een wetenschapper die onderzoek heeft verricht dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat duidelijk zicht biedt op een maatschappelijke toepassing. Op 8 oktober maakte juryvoorzitter Wim van Saarloos (president van de KNAW) bekend dat prof. dr. Detlef van Vuuren de Huibregtsenprijs 2018 heeft gewonnen met zijn onderzoeksproject 'IMAGE – scenario’s om klimaatverandering in kaart te brengen en om opties voor klimaatbeleid te verkennen’. Zijn onderzoek was voorgedragen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Klik hier voor het persbericht. De NTR maakte een korte film over de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

De negentiende editie van de Avond vond plaats op maandag 8 oktober 2018 en werd geopend door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, als gastvrouw van deze Avond. De Ere-lezing werd dit jaar gehouden door prof. dr. Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht. In haar lezing, getiteld ‘U vraagt wij draaien?’, gaf Rianne Letschert een reflectie op de toenemende druk op universiteiten en de noodzaak voor een herbezinning op academisch en bestuurlijk leiderschap. Halverwege de Avond werd een korte presentatie gegeven door Gerrie Hondius, zandtekenaar, striptekenaar, cartoonist en dichter.

OVER DE HUIBREGTSEN PRIJS

FILM: AVOND 2018
IN DRIE MINUTEN

 

VIDEO: ERELEZING 2018
RIANNE LETSCHERT

 

FILM: GENOMINEERDEN
HUIBREGTSENPRIJS 2018
(NTR)

 

STUDIEMATERIAAL
TAFELGESPREKKEN 2018

 

FOTO'S AVOND VAN W&M 2018

VIDEO: UITREIKING
HUIBREGTSENRPIJS 2018