Winnaar Huibregtsenprijs 2007

Huibregtsenprijs voor prof. dr. J.K.L. Denollet

071105 O4-004271

Ronald Plasterk reikte de prijs uit, een cheque ter waarde van € 25.000,- en een bronzen beeld 'De Denker', aan prof.dr. J.K.L. Denollet.

Prof. dr. J.K.L. Denollet, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, ontving de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar de rol van psychologische factoren bij de revalidatie en prognose van hart- en vaatziekten.

Johan Denollet heeft ontdekt dat somberende types die slecht genezen vaak dezelfde persoonlijkheidskenmerken vertonen. Hij stelt dat mensen met deze 'type D'-persoonlijkheid (D van distressed) extra aandacht en zorg nodig hebben. Het zijn mensen die zich snel druk maken over dingen, maar die gevoelens niet uiten uit angst voor de reacties van anderen. Type-D mensen blijken slechter te herstellen van een hartinfarct of hartoperatie. 25 tot 30% van de hartpatiënten heeft een type-D persoonlijkheid.